اخبار ماهان

فیلم کوتاه

پروژه زیستن فاز یک فیلم کوتاه “سومین سالگرد”نویسنده ، کارگردان و تهیه کننده: فربد جوادیدستیار کارگردان: زهرا چرمی مدیرتصویربرداری : امیرخسرو صالحیدستیار یک : امیرمهدی

ادامه مطلب »