درباره ماهان

گروه ماهان از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را در راستای خلق و اجرای تئاتر آغاز کرد و در در سال ۱۳۸۳ موسسه ماهان با هدف رشد و تربیت هنرجویان علاقه مند به بازیگری فعالیت خود را شروع کرده تا به امروز
موسسه ماهان با هدف آموزش و تولید فیلم و تئاتر فعالیت های زیادی در این زمینه همراه با هنرجویان خود انجام داده است