مهرناز افلاکیان

هنرجوی موفق موسسه

فعالیت ها

نمایش سمفونی احمق ها (حسین شهبازی)
نمایش نامه ها (حسین شهبازی)
سریال پرستاران ( علیرضا افخمی و شهرام شاه حسینی)
سریال آسمان هوای باران دارد ( شهرام شاه حسینی)
نمایش هامان کُشان (علیرضا مهران)
سریال ناخونک (یزدان فتوحی)
موزیک ویدیو بغض و باروت (رضا صادقی)
موزیک ویدیو هست یا نیست (رضا صادقی)