قسمتی از بازی فاطمه نیشابوری فارغ التحصیل موسسه ماهان

قسمتی از بازی فاطمه نیشابوری فارغ التحصیل موسسه ماهان در سریال ملکه گدایان به کارگردانی: حسین سهیلی زاده