فاطمه نیشابوری

هنرجوی موفق موسسه

فعالیت ها

ایفاگر نقش اصلی در فیلم سینمایی “زنونه” به کارگردانی مانی نوری

.ایفای نقش در فیلم سینمایی ” اورکا ” به کارگردانی سحر مصیبی

.ایفای نقش در فیلم سینمایی
” سه کام حبس ” به کارگردانی
سامان سالور

· ایفای نقش در فیلم سینمایی “بی وزنی” به کارگردانی مهدی فرد قادری

· ایفای نقش در سریال “ملکاوات” به کارگردانی علی معظمی

. ایفای نقش در سریال خانگی
” کرگدن ” به کارگردانی کیارش اسدی زاده

· ایفای نقش در سریال “کشیک قلب” پخش شده از شبکه اول سیما به کارگردانی حسین مهام

· ایفای نقش در فیلم کوتاه “تشدید” به کارگردانی شیرین صبور

· ایفای نقش در فیلم “نسرین” به کارگردانی حسین شهبازی

· ایفای نقش در فیلم کوتاه تلویزیونی “بودن یا نبودن” به کارگردانی بزرگ نیا

· ایفای نقش در فیلم کوتاه تلویزیونی “اندازه خودت” به کارگردانی بزرگ نیا

· ایفای نقش در فیلم کوتاه تلویزیونی “قضاوت” به کارگردانی بزرگ نیا

· ایفای نقش در فیلم کوتاه تلویزیونی “سایه ای برای هم” به کارگردانی بزرگ نیا

· ایفای نقش در فیلم کوتاه تلویزیونی “بالاتر از خواسته هایت” به کارگردانی بزرگ نیا

· ایفای نقش در فیلم کوتاه تلویزیونی “اگه جای تو باشم” به کارگردانی بزرگ نیا

· ایفای نقش در فیلم کوتاه تلویزیونی “آینه قلبها” به کارگردانی بزرگ نیا

· ایفای نقش در فیلم کوتاه تلویزیونی “شکر” به کارگردانی بزرگ نیا

· ایفای نقش در فیلم کوتاه تلویزیونی “پدر” به کارگردانی بزرگ نیا

. ایفای نقش در تئاتر پرندگان در جشنواره این دیون یونان در کشور یونان به کار گردانی نسیم ادبی و ندا شاهرخی

· ایفای نقش در تئاتر “قصه ظهر جمعه” به کارگردانی نسیم ادبی

· ایفای نقش در تئاتر “دوشیزگان باغ لیمو” به کارگردانی فاطمه رادمنش

· ایفای نقش در تئاتر “خواب آرام” به کارگردانی نادیا فرجی

· ایفای نقش در تئاتر “ترس و نکبت رایش سوم” به کارگردانی حسام الدین شریفی

· ایفای نقش در تئاتر “زنان بالکان” به کارگردانی حسین شهبازی

· ایفای نقش در نمایشنامه خوانی “گیل گمش” به کارگردانی ایوب آقاخوانی

· ایفای نقش در نمایشنامه خوانی “ضیافت شیطان” به کارگردانی امیردژاکام

· کارگردانی و ایفای نقش در نمایشنامه خوانی “باغ وحش شیشه ای”