ابوالفضل جمشیدی

هنرجوی موفق موسسه

فعالیت ها

سریال مرز خوشبختی
سریال اوای باران
سریال همسایه ها کارگردان مهران غفوریان
سریال پریا
سینمایی سلام بر فرشتگان
سینمایی مهمان ویژه
سینمایی زنونه
سینمایی پل هوایی
فیلم نیمه بلند عروسک فرنگی
فیلم کوتاه انچه در اینه میبینید بشما نزدیک تر است
.
.
.
تاتر ساقی
تاتر هیچی
تاتر کلمه
تاتر ننه دلاور
تاتر ارتور اویی
تاتر فطرس
تاتر شاید شبی شوم
تاتر نیلوفرو نفت
تاتر مکبث
تاتر ورورد اقایان ممنوع
سمفونی احمقها
تاتر 6410
اپرای عقل و ادمی
و…