آرش دادگر

زاده 1352 در شیراز

مدرس، کارگردان ، بازیگر و دراماتورژ 

کارشناس بازیگری از دانشکده هنر و معماری 1376

کارشناس ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس 1382

مدرس کارگردانی و بازیگری

موسس و سرپرست گروه تئاتر کوانتوم

کارگردان نمایش های

هملت, اودیسه, اسب، بازگشت, شاه لیر, مکبث, آژاکس, کالون و قیام کاستلیون, صبحانه برای ایکاروس