Activities of Mahan

محل اجرا

کارگردان

نویسنده

نام نمایش

خانه نمایش 1380

امیر دژاکام

امیر دژاکام

تاج محل

جشنواره رومانی 1385

امیر دژاکام

اوریپد

مدیا

سالن اصلی 1387

امیر دژاکام

سیروس کهوری نژاد

رویاهای خلیج فارس

سالن چهارسو 1386

امیر دژاکام

سیمین امیریان

سه گانه میتراس

سالن قشقایی 1384

امیر دژاکام

هادی حوری

مرد نیک

سالن قشقایی 1379

امیر دژاکام

هادی حوری

دزد دریایی

سالن اصلی 1383

امیر دژاکام

محمد ابراهیمیان

لیلی مجنون

تالار وحدت 1389

امیر دژاکام

امیر دژاکام

یک دامان ماه و ستاره

سالن اصلی 1390

امیر دژاکام

امیر دژاکام

نصرت خانوم مادرم و نوروز

Productions of Mahan

Workshops