فیلم کوتاه

پروژه زیستن فاز یک

فیلم کوتاه “سومین سالگرد”
نویسنده ، کارگردان و تهیه کننده: فربد جوادی
دستیار کارگردان: زهرا چرمی

مدیرتصویربرداری : امیرخسرو صالحی
دستیار یک : امیرمهدی میلانی
دستیار دو : شایان لنگرودی
دستیار سه : علی عرب

صدابردار : عرفان میرزایی
دستیار : سجاد رضایی

بازیگران: امیر عجم – فاطیما محمدی – زهرا چرمی