رویای خلیج فارس

نویسنده: سیروس کهوری نژاد
کارگردان: امیر دژاکام
تاترشهر – سالن اصلی
فروردین ۱۳۸۸